เขต/อำเภอ                                                            ที่อยู่                                                                              จังหวัด

ที่อยู่

สุราษฎร์ธานี                   เลขที่ 100/17 หมู่ที่6 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี                                สุราษฎร์ธานี

                                     จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี 84000   โทรศัพท์:  077-237-000

เชียงใหม่                        เลขที่ 246 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50140                      เชียงใหม่
                                     โทรศัพท์:  053-105-099

 

สาขารัชดา                      243 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10310                                        กรุงเทพมหานคร

                                     โทรศัพท์:  0-2275-0029โทรสาร:  0-2275-2057

 

สาขารังสิต                      23 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120                                          ปทุมธานี

                                      โทรศัพท์:  0-29020171-9โทรสาร:  0-2902-0184

 

สาขาปิ่นเกล้า                  29/41 หมู่ 11 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170                                กรุงเทพมหานคร

                                     โทรศัพท์:  0-2441-3075โทรสาร:  0-2441-4049

 

สาขาสุวรรณภูมิ               15/2 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540                               สมุทรปราการ

                                     โทรศัพท์:  0-2750-0670โทรสาร:  0-2750-0682 

 

สาขาพระราม 2                82/4 หมู่ 1 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000                                                 สมุทรสาคร

                                      โทรศัพท์:  02-105- 4143โทรสาร:  0-2416-9359

 

สาขาเกษตรนวมินทร์        999,999/1 หมู่ที่ 9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240                                        กรุงเทพมหานคร

                                      โทรศัพท์:  0-2791-2777โทรสาร:  0-2943-9058

สาขาพัทยา                    88/8 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150                                                                  ชลบุรี
                                    โทรศัพท์:  038-416929 / 038-052222 โทรสาร:  038-052-221

หัวหิน                             เลขที่ 4/48 หมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110       ประจวบคีรีขันธ์
                                      โทรศัพท์:  032-522-555   โทรสาร:  032-520-141

สุราษฎร์ธานี
ที่ตั้ง:  เลขที่ 100/17 หมู่ที่6 ถนนชนเกษม ตำบลมะขาเตี้ย

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์:  077-237-000

เชียงใหม่
ที่ตั้ง:  เลขที่ 246 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์:  053-105-099

 

สาขารัชดา

ที่ตั้ง:  243 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์:  0-2275-0029 โทรสาร:  0-2275-2057

 

สาขารังสิต

ที่ตั้ง:  23 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:  0-29020171-9  โทรสาร:  0-2902-0184

 

สาขาปิ่นเกล้า

ที่ตั้ง:  29/41 หมู่ 11 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร

10170 โทรศัพท์:  0-2441-3075 โทรสาร:  0-2441-4049

 

สาขาสุวรรณภูมิ

ที่ตั้ง:  15/2 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

10540 โทรศัพท์:  0-2750-0670  โทรสาร:  0-2750-0682

 

สาขาพระราม 2

ที่ตั้ง:  82/4 หมู่ 1 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:  02-105- 4143โทรสาร:  0-2416-9359

 

สาขาเกษตรนวมินทร์

ที่ตั้ง:  999,999/1 หมู่ที่ 9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์:  0-2791-2777 โทรสาร:  0-2943-9058

สาขาพัทยา
ที่ตั้ง:  88/8 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์:  038-416929 / 038-052222
โทรสาร:  038-052-221

หัวหิน
ที่ตั้ง:  เลขที่ 4/48 หมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์:  032-522-555  โทรสาร:  032-520-141

Call Center (+66)2 316 3161

Call Center (+66)2 316 3161

Download catalog

ALL RIGHTS RESERVED © 2014-2015 NEW STORM CO., LTD.

Download catalog

ALL RIGHTS RESERVED © 2014-2015 NEW STORM CO., LTD.