เขต/อำเภอ                                                            ที่อยู่                                                                              จังหวัด

   เมือง                             ออฟฟิศเมท -สุราษฎร์ - โรบินสัน เลขที่ 88/1 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชั้น1 หมู่ที่10              สุราษฎร์ธานี

                                        ต.วัดประดู่ อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 8400 
                                        โทร. (077)489-926 แฟกซ์. (077)-489-935

 

                                       หจก. สุราษฎร์ แฮบปี้โฮม 55/12 หมู่12 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี

                                       จังหวัดสุราษฏร์ธานี โทร.077-224111,081-7194494

    เมือง                            ออฟฟิศเมท -ภูเก็ต(เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต) 74-75 อาคารเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต ชั้น P2 หมู่ที่ 5      ภูเก็ต

                                       ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
                                       โทร. (076)249-695 แฟกซ์. (076)249-696

 

                                       ร้าน อนุบาลเฟอร์นิเจอร์  260/25-26 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง

                                       จังหวัดภูเก็ต โทร.086-9510985

 

                                       บริษัท เล็ก เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 24/1-4 หมู่ที่3 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลวิชิต

                                       อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-264679 FAX:076-264778

 

                                       หจก. เอส เอ็ม ฮาร์ดแวร์ 20/13-14 หมู่6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง 

                                       จังหวัดภูเก็ต โทร.833,921,441,076,212,000

    หาดใหญ่                      ออฟฟิศเมท หาดใหญ่ (บิ๊กซี เอ็กตร้า) 677 ห้าง Big C Extra หาดใหญ่ ชั้น 1 ถ.เพชรเกษม               สงขลา

                                       ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
                                       โทร. (074)262-971 แฟกซ์. (074)262-972

                                       ออฟฟิศเมท-เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เลขที่ 1520 ถนน กาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่

                                       อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
                                       โทร. (074)-801-360-5 แฟกซ์.(074)-748-0136-6

 

                                       บ้านใหม่เฟอร์นิเจอร์ 111/10 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่

                                       จังหวัดสงขลา โทร.081-9595306

 

                                       บริษัท ลีการ์เด้นส์โฮเต็ล จำกัด 29 ถนนประชาธิปัตย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่

                                       จังหวัดสงขลา 90110 โทร.074-261111 แฟกซ์074-353555

 

                                       บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 488/88 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ 

                                       จังหวัดสงขลา โทร.074-234923 FAX.074-231527

 

                                       หจก. สรวีย์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 1349 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ 

                                       จังหวัดสงขลา โทร.084-3000236,Fax.074-255662

 

  เมืองสงขลา                     ร้าน พรชัยเฟอร์นิเจอร์ 283 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา

                                       จังหวัดสงขลา 90000 โทร.074-311812

 

                                       ร้าน พรชัย เฟอร์นิเจอร์  283 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  90000

                                       โทร.074-311812 FAX:074-311437

ภาคใต้

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เมือง

เมือง

ออฟฟิศเมท -สุราษฎร์ - โรบินสัน เลขที่ 88/1 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชั้น1 หมู่ที่10 ต.วัดประดู่ อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 8400 โทร. (077)489-926 แฟกซ์. (077)-489-935

ออฟฟิศเมท -ภูเก็ต(เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต) 74-75 อาคารเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต ชั้น P2 หมู่ที่ 5 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. (076)249-695 แฟกซ์. (076)249-696

หาดใหญ่

ออฟฟิศเมท หาดใหญ่ (บิ๊กซี เอ็กตร้า) 677 ห้าง Big C Extra หาดใหญ่ ชั้น 1 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. (074)262-971 แฟกซ์. (074) 262-972

ออฟฟิศเมท หาดใหญ่ (บิ๊กซี เอ็กตร้า) 677 ห้าง Big C Extra หาดใหญ่ ชั้น 1 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. (074)262-971 แฟกซ์. (074) 262-972

    เมือง                            ร้าน อังคณา 70-72 ถ.นิวาส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง                                                           พัทลุง

                                        โทร.074-611912                                  

    เมือง                            บ้าน_สวยเฟอร์นิเจอร์  61/3 หมู่ 5 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร                                                            ชุมพร

                                        โทร.077-576-608,091-034-5554 FAX.077-576609

 

                                       หจก. ทรัพย์จินดาเฟอร์นิเจอร์  149/9 หมู่ 9 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 

                                       โทร.077-576397 Fax:077-534428

 

                                       หจก. ทรัพย์จินดาเฟอร์นิเจอร์ 108 หมู่ 9 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 

                                       โทร.077-534507 Fax:077-534508

 

                                       ยังนำเลิฟลี่โฮม 107/2 ถนนชุมพร-ปากน้ำ ตำบลปากหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

                                       โทร.077-504333 Fax:077-574109

    เมือง                            หจก. บิ๊กโฮมเฟอร์นิเจอร์ พาร์คมอลล์ 100/109 หมู่2 ตำบลโคกหล่อ                                                ตรัง

                                       อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.075-219700

 

                                        ร้าน บางกอกโฮมเฟอร์นิเจอร์ 102/6 ถนนรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง Fax.075-691227

                             

    ชะอำ                            บิ๊กเคี้ยง 928/7 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ                                                               เพชรบุรี

                                        โทร.032-508500 FAX:032-508501

 

                                       ชะอำเฟอร์นิเจอร์ 496/15 ถนนเกษม(ชะอำ) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ

                                       จังหวัดเพชรบุรี โทร.086-3005771,032-472621

 

                                       ชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์ 101 หมู่6 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร.032-426992

    หัวหิน                           คณะบุคคล บิ๊กเคี้ยง เฟอร์นิเจอร์ 226/4 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน                        ประจวบคีรีขันธ์

                                       จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โทร.032-537200 FAX:032515500

    เมือง                             บริษัท บ้านตาลเฟอร์นิเจอร์ 32/1 หมู่6 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง                                                  นครศรีธรรมราช

                                        จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-377274

 

                                       บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ จำกัด 84/2 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง

                                       อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-322-535,086-478-1632

    เหนือคลอง                    ร้าน จินดาเฟอร์นิเจอร์ 959 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง                     กระบี่

                                       จังหวัดกระบี่ โทร.081-4150419,075-691227

 

                                       ร้าน จินดาเฟอร์นิเจอร์ 114หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

 

                                       ร้าน อาคิวเฟอร์นิเจอร์ 163/20 ถนนกระบี่ ตำบลบางน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

                                       โทร.086-2555553,F.075-623722

 

                                       แสงทองเฟอร์นิเจอร์ 312/12 ถ.อุดรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

                                       โทร.075-612560 FAX:075-632207

    เมือง                             บริษัท มีฐานะดี จำกัด(เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น) 10/9 ถนนชลระอุ ตำบลเขานิเวศน์                 ระนอง

                                       อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โทร.077-822857แฟกซ์ 077-826222

 

                                       พันธุ์ทิพย์เฟอร์นิเจอร์  30/34 หมู่5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง

                                       จังหวัดระนอง โทร.081-8958800 Fax.077-834800

 

                                       ร้าน รุ่งเจริญ เฟอร์นิเจอร์ 51/24 ม.4 ถ.สะพานปลา ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง โทร.077-812453

 

                                       บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  3/3 ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์

                                       อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 077-831333ต่อ105

    ตะกั่วป่า                        เมืองไทยเฟอร์นิเจอร์ 85 หมู่3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา                                  พังงา

                                       โทร.080-5246550,076-434612,076-5817

    เมือง                             แสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2   577 หมู่ 6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จ.สตูล            สตูล

                                       โทร.074-772138,089-4674134,082-4303830

เมือง

ร้าน อังคณา 70-72 ถ.นิวาส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง  โทร.074-611912   

เมือง

บ้าน_สวยเฟอร์นิเจอร์  61/3 หมู่ 5 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-576-608,091-034-5554
FAX.077-576609
 
หจก. ทรัพย์จินดาเฟอร์นิเจอร์  149/9 หมู่ 9 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-576397 Fax:077-534428
 
หจก. ทรัพย์จินดาเฟอร์นิเจอร์ 108 หมู่ 9 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-534507 Fax:077-534508
 
ยังนำเลิฟลี่โฮม 107/2 ถนนชุมพร-ปากน้ำ ตำบลปากหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
โทร.077-504333 Fax:077-574109

เมือง

หจก. บิ๊กโฮมเฟอร์นิเจอร์ พาร์คมอลล์ 100/109 หมู่2 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทร.075-219700

 

ร้าน บางกอกโฮมเฟอร์นิเจอร์ 102/6 ถนนรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง Fax.075-691227

                             

ชะอำ

บิ๊กเคี้ยง 928/7 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ โทร.032-508500 FAX:032-508501

 

ชะอำเฟอร์นิเจอร์ 496/15 ถนนเกษม(ชะอำ) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โทร.086-3005771,032-472621

 

ชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์ 101 หมู่6 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร.032-426992

หัวหิน

คณะบุคคล บิ๊กเคี้ยง เฟอร์นิเจอร์ 226/4 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โทร.032-537200 FAX:032515500

เมือง

บริษัท บ้านตาลเฟอร์นิเจอร์ 32/1 หมู่6 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-377274

 

บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ จำกัด 84/2 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-322-535,086-478-1632

เหนือคลอง

ร้าน จินดาเฟอร์นิเจอร์ 959 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
โทร.081-4150419,075-691227 

 

ร้าน จินดาเฟอร์นิเจอร์ 114หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

 

ร้าน อาคิวเฟอร์นิเจอร์ 163/20 ถนนกระบี่ ตำบลบางน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.086-2555553,
F.075-623722  

 

แสงทองเฟอร์นิเจอร์ 312/12 ถ.อุดรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โทร.075-612560 FAX:075-632207

เมือง

บริษัท มีฐานะดี จำกัด(เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น) 10/9 ถนนชลระอุ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โทร.077-822857แฟกซ์ 077-826222

 

พันธุ์ทิพย์เฟอร์นิเจอร์  30/34 หมู่5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โทร.081-8958800 Fax.077-834800

 

ร้าน รุ่งเจริญ เฟอร์นิเจอร์ 51/24 ม.4 ถ.สะพานปลา ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง โทร.077-812453

 

 บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  3/3 ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 077-831333ต่อ105

ตะกั่วป่า

เมืองไทยเฟอร์นิเจอร์ 85 หมู่3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
โทร.080-5246550,076-434612,076-5817

ตะกั่วป่า

แสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2   577 หมู่ 6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จ.สตูล           

โทร.074-772138,089-4674134,082-4303830

Call Center (+66)2 316 3161

Call Center (+66)2 316 3161

Download catalog

ALL RIGHTS RESERVED © 2014-2015 NEW STORM CO., LTD.

Download catalog

ALL RIGHTS RESERVED © 2014-2015 NEW STORM CO., LTD.